Пчеларски календар

Януари

Климатични особености Януари е един от най-студените месеци от годината. Средните месечни температури в Северна България са между – -1 ...

Прочетете още »

Февруари

Климатични особености Макар че времето, е студено, чувства се вече повишаване на средните температури. В Северна България те са от ...

Прочетете още »

Март

Климатични особености Нормалните средни месечни температури са значително по-високи. За Северна България те са от 4 до 6 °C, по ...

Прочетете още »

Април

Климатични особености През април средните месечни температури се повишават бързо, като за отделните райони на страната са между 8 и ...

Прочетете още »

Май

Климатични особености През май средните месечни температури са: в Северна България, долината на Струма и Тракийската низина между 16 и ...

Прочетете още »

Юни

Климатични особености Нормалните средни месечни температури във високите полета на Западна България са между 17 и 19 °C, във високите ...

Прочетете още »

Юли

Климатични особености Обикновено юли е месец с най-високи средни месечни температури в България. Нормалните средни месечни температури са: в Северна ...

Прочетете още »

Август

Климатични особености Средните месечни температури в Северна България и Тракийската низина са от 22 до 24 °C, по долината на ...

Прочетете още »

Септември

Климатични особености Средните месечни температури са: в Северна България между 16 и 19 °C, в тракийската низина 18-19 °C, по ...

Прочетете още »

Октомври

Климатични особености През октомври температурите спадат. Средните месечни температури са най-високи по Черноморието – между 12-16°C в Северна България и ...

Прочетете още »