Януари

Климатични особености
Януари е един от най-студените месеци от годината. Средните месечни температури в Северна България са между – -1 и -3 °C, в Тракийската низина са между 0 и 1 °C, а котловинните райони са до -0,3 и -0,5 °C, в Югозападна България са до -2 и 3 °C. Абсолютните максимални температури са между 15 и 22 °C, а абсолютните минимални са от -17 и -38 °C.
Валежите от сняг са чести и обилни. Възможно е навяване на преспи в пчелина и по отделни кошери.
Състояние на пчелните семейства
През януари продължава полуактивното състояние на пчелните семейства в зимното кълбо.
Работа на пчеларя
През януари пчеларят продължава да следи за спокойното зимуване на пчелните семейства. Контролира състоянието им, като ги прослушва, почиства снегът от прелките, а при нужда подхранва гладните, за да не загинат.