Юни

Климатични особености
Нормалните средни месечни температури във високите полета на Западна България са между 17 и 19 °C, във високите планински райони – между 8 и 12 °C, а в останалата част на страната – между 19 и 22 °C.
Абсолютните максимални температури са от 11 до 40 °C.
Абсолютните минимални температури общо за страната са положителни с изключение на планинските райони и някои високи котловинни полета.
В България през юни вали най-много. Валят краткотрайни, често поройни дъждове, придружени с гръмотевици и бури. В Северна България те са между 60 и 100 л/кв.м, в Тракийската низина и долината на Струма – между 50 и 80 л/кв.м, по Черноморието – между 45 и 70 л/кв.м и във високите котловинни полета – между 80 и 100 л/кв.м
Фенологичен календар
През юни настъпва главната паша от ливадите и пасищата. Цяфтят последователно и липите – едролистна, дребнолистна и сребриста, от които при висока въздушна влажност пчелите могат да съберат много мед. Зацъфтяват жълтата и бялата комунига, прешленския конски босилек, лисичата опашка, ранилистът, овчарският босилек и др. По високите райони започват да цъфтят теснолистата върбовка, риганът, и чубрицата, а по влажните места – здравецът, капелата и ментата.
От културните растения продължават да цъфтят еспарзетата и звезданът и започват да цъфтят люцерната, резенето, конопът, анасонът, баклата, тиквите, дините, пъпешите, фацелията, тютюнът.
В дъждовни години из пустеещите места и пасищата избуяват различни видове бодил.
През юни цъфтят и жасминът, амфората, птичето грозде, китайският мехурник, каталпата. През втората половина на месеца в отделни райони започва да цъфти слънчогледът.
Състояние на пчелните семейства
През месец юни пчелните семейства започват да изпадат често в роево състояние.
Това става, защото пчелите запълват по-голяма част от питите с нектар и прашец, а майката няма достатъчно свободни килийки за снасяне на яйца. По-голямата част от пилото в кошерите е запечатано. Когато главната паша още не е настъпила или пък времето е неблагоприятно за летеж, пчелните семейства бездействат и лесно изпадат в роево състояние.
Работа на пчеларя
Пред настъпващия медосборен период пчеларят трябва да направи преглед на пчелните семейства и да им постава магазини и корпуси, ако това не е направено до тогава.
Щом някои от магазините или корпусите се запълнят от пчелите със запечатан мед, то те трябва да се центрофугират от пчеларите и отново да се върнат на кошерите.