Юли

Климатични особености
Обикновено юли е месец с най-високи средни месечни температури в България. Нормалните средни месечни температури са: в Северна България и Черноморието от 21 °C до 24 °C, в Тракийската низина между 22 °C и 24,5 °C, във високите полета на Югозападна България 17,5 °C и 21,5 °C.
Абсолютните максимални температури достигат до 42 °C.
Абсолютните минимални температури спадат до 3-4 °C.
Валежите са краткотрайни, често придружени с гръмотевици, на места са поройни и с градушки. В Северна България и Тракийската низина те са между 40 и 60 л/кв.м, във високите полета на Югозападна България – между 50 и 70 л/кв.м, а най-малки са по долината на Струма и Черноморието – между 30 и 45 л/кв.м.
Фенологичен календар
През юли главната паша е от люцерна, слънчоглед и резене. Продължават да цъфтят лавандулата, овчарският босилек, различните бодили, риганът и др. Разцъфтяват балканската чубрица, цикорията, пчелинокът, камилският бодил, ветрогонът, тютюнът, памукът.
Състояние на пчелните семейства
През юли яйценосната дейност на майката започва да намалява. Инстинктът за запазване съществуването на вида чрез осигуряване на необходимите хранителни запаси.
Пчелите дори започват да изгонват търтеите, защото роевият инстинкт вече е преминал. Те почти не градят восъчни основи, нито работят на строителната рамка.
Работа на пчеларя
Щом пашата е към своя край трябва да се свалят магазините и корпусите и питите да се центрофугират.
Питите трябва да се центрофугират. Преди да се приберат питите в склада, те трябва да се поставят в кошерите привечер. Това се прави за да може пчелите да ги почистят от останалия мед за един ден.
Ако някои стари майки не са сменени, те трябва да се сменят сега. Третира се срещу вароатозата, вирусния паралич аскосферозата.
Вземат се мерки срещу кражба.