Февруари

Климатични особености
Макар че времето, е студено, чувства се вече повишаване на средните температури. В Северна България те са от 0 до 2 °C; в Тракийската низина, долината на струма и по Черноморието са от 1 до 4 °C. Абсолютните максимални температури са от 16 до 24 °C, а абсолютните минимални са от -17 до -35 °C
Фенологичен календар
През февруари започват да цъфтят първите растения като кокичето от което пчелите събират нектар и прашец. В по-топлите райони се разпукват провисналите реси на леската. Из горите и поляните разтваря жълти гугли минзухарът.
Състояние на пчелните семейства
При благоприятно време пчелите излизат за очистителни облитания.
Пчелите са все още на кълбо. Макар че рядко излизат навън, те стават по-активни: разпечатват мед и освобождават килийки от средата на гнездото, като ги подготвят за снасяне на яйца. Нормално явление е майките през февруари да започнат да снасят и по това време вече да има 2-3 пити разновъзрастно пило около което пчелите поддържат постоянна температура 34-36°C.
Работа на пчеларя
По облитането и прослушването на пчелните семейства съди за тяхното състояние. Използва възможността през топлите часове когато температурата е над 12 °C да извърши първия осведомителен преглед и да помогне на нуждаещите се.
Ако времето позволява се проверява за наличие на майка както и за пило.
През февруари е св.Харалампий, празникът на пчеларите и трябва да се отпразнува по подобаващ начин