Факти за пчелите

Пчелната майка никога не жили човек, дори когато той й причини болка. При среща обаче със своя съперничка (друга майка) с голяма ярост пуска в ход жилото си.

За отглеждане на 1000 ларви се изразходват 100g мед, 50g прашец и 30 g вода.

Пчелите умират в кошера само през зимата, а през лятото старите пчели, чувствайки своята близка смърт, напускат кошера и умират извън него.

При едновременен цъфтеж на няколко прашецоотделящи растения пчелите предпочитат да събират прашец от ограничен брой.

Пчелата може да пренесе за един полет до 50 – 60 mg нектар, а пчелното семейство при интензивна работа за едни ден може да събере 10 – 12 kg.

За напълване на медовото стомахче, побиращо- около 40 mg нектар, пчелата трябва да посети повече от 200 цвята от слънчоглед или еспарзета, 15 – 20 цвята от зеленчукови расте¬ния, 130 – 15O цвята резене или анасон.

По грапава повърхност пчелата е способна да влачи или да вдигне товар, надхвърлящ 2 пъти масата й
При едновременен цъфтеж на няколко прашецоотделящи растения пчелите предпочитат да събират прашец от ограничен брой.

Ако утрото е облачно, но пчелите летят активно, времето ще се подобри.

Когато пчелите сутрин не напускат кошера, а стоят в него и жужат, към обяд ще завали дъжд.

Излитат ли пчелите от кошера много рано, ще има ясен, хубав ден. Повишената агресивност на пчелите по време на главната паша предсказва настъпване на хладна нощ и като следствие от това постепенно прекратяване на пашата.
За приготвяне на лъжичка мед (30 g) 200 пчели трябва да събират нектар цял ден при добра паша. Още толкова пчели обработват нектара, донесен в кошера.

За запечатване на меда в 75 килийки се изразходва 1 g восък.

Голямо струпване на връщащите се от паша пчели около входа означава, че ще започне краткотраен дъжд.

Необичаен късен летеж на пчелите вечер през период н поддържаща паша показва, че следващият ден ще бъде неподходящ за летеж на пчелите. Пчелите могат да „прогнозират” и каква ще бъде зимата: повишеното събиране на прополис и натрупването му около входа предсказва студена зима.

Ако пчелите при приближаване на буреносни облаци не се прибират, а продължават своята работа, дъжд няма да има.