Условия за получаване на качествени пчелни продукти

Това е темата на семинара, организиран от НССЗ и Тракийския университет в Стара Загора

Условия за получаване на качествени пчелни продукти. Това ще представят пред пчелари на 9 септември във Варна. Лекцията се организира от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Тракийския университет в Стара Загора.

На семинара проф. Иванка Желязкова от Тракийския университет ще запознае гостите с хигиенното поведение при пчелните семейства като фактор за повишаване продуктивността и качеството на пчелните продукти. В рамките на семинара, експертът ще представи проучвания от хигиенното поведение на медоносната пчела в България.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ във Варна ще разяснят на участниците на семинара възможностите за подпомагане на земеделските производители отглеждащи пчелни семейства по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

П Р О Г Р А М А:
8:45 – 09:00 ч. Регистрация на участниците
09:00 – 11:00 ч. Хигиенното поведение при пчелните семейства като фактор за повишаване продуктивността и качеството на пчелните продукти
Лектор: Проф. Иванка Желязкова, Тракийски университет
11:00 – 11:15 ч. Пауза
11:15 – 12:15 ч. Проучвания на хигиенното поведение на медоносната пчела в България
Лектор: Проф. Иванка Желязкова, Тракийски университет
12:15 – 12:45 ч. Възможности за подпомагане на земеделските производители отглеждащи пчелни семейства по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
Лектори: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ
12:45 ч. Дискусия и закриване на семинара

Събитието е безплатно и отворено за всички. То ще се проведе във Варна, Дворец на културата и спорта, бул. “Княз Борис I“ № 115
Фермер.БГ