Тръвна


Плетените от пръчки кошери у нас се наричат тръвни. Има също кошери от глина или от други подръчни материали. Тръвните кошери отвън са измазани с говежди изпражнения, глина и дървесна пепел. Покривите им са чадърообразни, направени от ръжена слама, папрат или царевичак. Те имат конусообразна форма и в тях пчелните пити са заловени в стените, поради което са неподвижни. Пчеларя е затруднен при работата си с този вид кошер, тъй като неможе да извършва задълбочен преглед. Не е в състояние да оказва помощ на пчелите и да контролира развитието им. Поради това тръвните и всички други примитивни кошери с неподвижни пити се наричат неразборни.