Танцът на пчелите

Танците са своеобразен „език” на пчелите. Те биват два вида — кръгов и осморков.

Когато пашата е на близко разстояние до 100м пчелата извършва кръгов танц. Тя бързо пробягва в малък кръг и веднага се обръща на 180°, като повтаря същия кръг, но в обратна посока. При тези движения, тя не указва точна посока, а само дава информация, че пашата е в непосредствена близост.
Когато пашата е на по-голямо разстояние, танцът на пчелите е осморков. С него танцуващата пчела дава по-голяма информация за посоката и разстоянието до пашата, както и нейната продуктивност и концентрацията на нектара. При осморковия танц пчелата пробягва в полукръг около няколко килийки, след което рязко се обръща и пробягва в права линия като трепти с тялото си.
След това танцуващата пчела отива на друго място, където продължава да танцува сред друга група пчели.
Когато танцуващата пчела пробягва по права линия нагоре по питата, това означава, че пашата е по посока на слънцето, ако пробягва надолу,пашата е в посока обратна на слънцето. Колкото правата линия на пробега е по-дълга, толкова е по-голямо разстоянието до пашата и обратно.