Стартовит

Стимулатор за пчелни семейства
Стартовит подобрява здравето и повишава продуктивността на пчелните семейства.

Допълващият комбиниран фураж за пчели Стартовит съдържа в оптимизирано съотношение микроелемента кобалт, натриев хлорид и фосфор.
Кобалт– чрез допълнително минерално подхранване се увеличава яйцеснасянето на пчелната майка – до 19% повече пило, увеличава се количеството на пчелите до 30% и се активизират жизнените им функции.
Фосфор – е необходим за бързо растящите личинки при интенсивно хранене на пилото. Фосфор участва в обмяната на въглехидратите в пчелите и подобрява репродуктивната способност на пчелната майка.
Натриеви и хлорни йони – поддържат осмотичното налягане в организма на пчелите, с което стабилизират поддържането на биохимичните процеси и физиологичните функции.

Стартовит се използва през целия активен сезон:
През пролетта:При слаби и средни по сила семейства за преодоляването на променливите условия и ускоряване развитието им до първата пчелна паша.
През първата половина на лятото:При силно развити пчелни семейства за създаване на отводки (нови пчелни семейства).
През втората половина на лятото:За поддържане яйцеснасянето на майката и силата на пчелните семейства с повече млади пчели.
Начин на прилагане и дозиране:
Всяка опаковка съдържа 5 пликчета по 5 g. Едно пакетче от 5 g се разтваря в 10 l захарен сироп (1:1). На пчелно семейство се прилага по 500 ml сироп 3 до 5 пъти през 3 – 5 дни.