Пролетно подхранване на пчелните семейства

Със затопляне на времето през пролетта майките започва да снасят усилено което води до голяма консумация на мед.

Ако хранителните запаси в семейството са по-малко от 5-6кг. пчеларят трябва да започне запасително подхранване. Ако има пити с мед от предходна година, се разпечатва и се поставя до последната пита с пило, а празните се отнемат или се поставят зад преградната дъска. Ако нямаме пити с мед подхранваме със захарен сироп за запасяване с по-гъст сироп (2:1), а след това подбудително с по-рядък (1:1), който по-късно може да бъде още по-рядък (1:2).
За подбудително подхранване сиропът се дава на малки порции – по 200-300г през ден. При по-големите пчелини е трудоемко да се подхранва през ден и за това може да се подхранва наведнъж с по 700-800г сироп през 4-5 дни, което дава почти същия ефект.
Към захарният сироп може да се прибавя и белтъчно-витаминна храна.