Подготвяне на рамки с тел

Рамките трябва да се подготвят и да се монтират с тел през зимата, когато пчеларят е свободен от работа на пчелина. Телът за монтиране на рамките трябва да бъде мек и калайдисан или поцинкован, с дебелина от 0,33 до 0,38 мм. В пчеларската практика телът се поставя по различен начин на рамките – хоризонтално, вертикално, зигзагообразно, преплетено и др. По – добро се оказва хоризонталното поставяне на тела, като при плодниковите дадан – блатови рамки се поставят 4 – 5 хоризонтални реда, при магазините – 2 реда, а при рамките на многокорпусните кошери – по 3 реда. Най – горният ред трябва да стои при възможност по – близо под горната летвичка на рамката – на около 1 – 2 см, а останалите редове се разполагат на около 7 – 8 см един от друг по височината на рамката. Телът се прокарва през пробитите дупки. Съответните отвори на двете странични летвички трябва да бъдат на на еднакво разстояние, и то точно по средата на летвичките.

Прокарването на тела започва от долния край на рамката и като стигне до последния горен отвор, краят му се завива около гвоздейче, което се приковава на тясната страна на страничната летвичка. След това телът се опъва в обратен ред и в долния край се завива около гвоздейче на другата летвичка. Много рано телът не бива да се обтяга, защото от стоенето се разхлабва и после трябва отново да се изпъва. При вертикалното или зигзагообразното поставяне на тела, понеже горната летвияка на рамката на рамката е по – дебела и по – трудно се пробива (без бормашина), телът се прокарва през скобички, които се забиват на долната страна на летвичката със скобонабивач. За по – добро укрепване на питите при подвижно пчеларство освен хоризонталните телове се поставя и един вертикален ред. За тази цел по средата на горната летва се пробива с шило отвор отстрани косо надолу, където се прокарва и връзва телът, като се опъва и се опъва и се завива около всеки хоризонтален ред. Свободният му край се вкарва в отвор в средата на долната летвичка и се затяга.