Октомври

Климатични особености
През октомври температурите спадат. Средните месечни температури са най-високи по Черноморието – между 12-16°C в Северна България и високите котловинни полета на Югозападна България са между 9 и 13°C, а във високите планински райони – от 2 до 6°C.

Фенологичен календар
Край на цъфтежа на последните медоносни растения – фуражен слънчоглед, астри и мразовец.
Състояние на пчелните семейства
Последното пило вече се излюпва. Майките са прекратили яйцеснасянето. Пчелите подготвят гнездото за зимуване, като прибират меда по-навътре в празните килийки.

Работа на пчеларя
Сега трябва да се извърши последното есенно третиране на пчелните семейства срещу вароатозата. Зазимяването не трябва да става по късно от края на октомври. На входовете на кошерите се поставят мишепредпазителите.