Ноември

Климатични особености
Средните температури в Северна България и високите котловинни полета са между 4,6 и 6,8 °C, в Тракийската низина и долината на Струма – между 7 и 9 °C и по Черноморието между 8 и 10,7 °C. Абсолютните максимални температури са около 20, а абсолютните минимални от -6, -7 до -14, -15 °C.
Състояние на пчелните семейства
Няма никаква цъфтяща растителност. През по-голямата част от времето пчелите са на кълбо. Временните затопляния през някои дни се използуват от пчелите, които разпускат кълбото и извършват последните си есенни облитания. При силните семейства зимното кълбо се образува, щом температурата на външния спадне под 8, при средните около 10, а при слабите семейства при 13 °C.
Зимното кълбо е важно биологично приспособление, което поради закръглената си форма и плътно струпване на пчелите им осигурява най-икономичното и успешно съществуване с минимално физиологично напрежение при неблагоприятните зимни условия в продължение на 4-5 месеца.
Работа на пчеларя
Благоприятните топли дни през ноември дават възможност на пчеларя да положи последните грижи за пчелните семейства преди настъпване на зимата. Дори в по-топлите райони на страната, където пчелните семейства и през октомври продължават да отглеждат пило, пчеларите подреждат окончателно гнездата и ги зазимяват през ноември.