Март

Климатични особености
Нормалните средни месечни температури са значително по-високи. За Северна България те са от 4 до 6 °C, по Черноморието – между 4 и 7 °C, в Тракийската низина, най-южните райони и долината на Струма са между 7 и 9 °C, във високите котловинни полета на Югозападна България са от 2 до 5 °C. Абсолютните максимални температури са от 25-26 °C до 34-35 °C, а абсолютните минимални температури са от 9 до -30 °C
Фенологичен календар
Март е първият месец на пролетта. Зацъфтяват все повече медоносни растения – леска, кукуряк, синец, дрян, бряст, чимшир, подбел, иглика, син минзухар, великденче, елшата, ивата, черната топола, бадемът, зарзалата, кайсията и джанката.
Състояние на пчелните семейства
Макар че понякога пчелите са на кълбо, активността на пчелните семейства все повече се усилва. Пилото в добрите семейства е на 3-4 пити. Около пилото пчелите формират венци от мед , който е необходим за приготвяне на храна на ларвите. Старите пчели все повече излитат за пренасяне на нектар, прашец и вода, а младите извършват първите си дружни облитания в слънчевите обедни часове. Мишите предпазители се отстраняват, тъй като пчелите вече са в движение.
Работа на пчеларя
Ако първият осведомителен преглед не е извършен през февруари поради студеното време трябва да се извърши през март. При прегледа ще прецените общото състояние на гнездата, силата на семействата, количеството и качеството на храната, здравословното им състояние.
Семействата се осигуряват с храна , а при липса на прашец се подхранват с кърмова маса, а по късно със сироп. Гнездата се стесняват и се затоплят.
Поилката в пчелина редовно се зарежда с вода. Следи се за болести – нозаметоза, паратиф, които започват да се проявяват в края на зимата и началото на пролетта.
задължително се извършва третиране срещу вароатоза.