Кражба при пчелите и как да я предотвратим

Кражбата при пчелите е инстинкт за запасяване на семейството с храна когато в природата няма паша.
Най често нападнатите семейства са слаби, болни или осиротели семейства тъй като тяхната защита е слаба и лесно влизат чуждите пчели.

Пред кошера и вътре в него започва бой между семейството и крадците и в резултат на което пред кошера се наблюдава все повече мъртви пчели.
Пред нападнатото семейство се наблюдава засилен летеж до късно вечерта който е необичаен при липса на паша. Също така прелките на нападнатите кошери са силно зацапано от пчелите крадци които изнасят медът от кошера.
Много по-лесно е да се предпазят семействата от кражба отколкото да се борим след като кражбата е станала факт.

Когато няма паша прегледите трябва да се правят само при нужда рано сутрин или късно вечер когато летеж на пчелите, прегледите се правят бързо без да се държи продължително време отворен кошера.
Входовете на кошерите се стесняват за по-добра охрана. Подхранването да става само вече и то да се извърши бързо.
Когато имаме нападнат кошер веднага се стеснява входът, колкото да може да минава само една две пчели.
Прилетната дъска и лицевата стена над нея да се намажат с нафта, газ и др.
На прилетната дъска се поставя трева, слама и се напръсква с вода.
При по-силна кражба нападнатото семейство може да се внесе в хладно помещение за 2-3 дни като му се осигурява храна, вода и вентилация.