Кога и как се правят прегледи на пчелните семейства

Прегледите биват пълни и частични.
При пълните прегледи се прави подробна преценка за състоянието на семейството. При кошерите система Дадан-Блат и лежак се извършват най-много 4 пълни прегледа:
1.главен пролетен преглед
2.преглед преди главната паша
3.преглед след главната паша
4.есенен преглед преди зазимяването

При многокорпусните кошери прегледите са по-малко и са опростени, понеже се манипулира с цели корпуси. При тях количеството на меда може да се установи, като се повдигне корпусът, а количеството на пчелите – като в горните и долните корпуси без да се изваждат поотделно рамките. Обема на кошера се разширява и се стеснява също с предварително комплектувани цели корпуси с изградени пити или смесено с восъчни основи.
Частичните прегледи се извършват между пълните. С тях се цели да се уяснят отделни въпроси и да се окаже определена помощ на пчелните семейства. Прегледите трябва да се извършват при тихо и топло време, за да не се простуди пилото. Пълните прегледи се извършват при температура не по ниска от 15°C но още по добре при 18°C, а частичните може да се извършват на бързо при температура не по ниска от 12°C.Пролетните прегледи трябва да се извършват по обяд, когато е най-топло. По късно през пролетта, щом времето се затопли, прегледите се извършват предимно сутрин или привечер. Не бива да се правят прегледи при ветровито, облачно, защото пчелите силно се дразнят и много жилят, а и пилото лесно загива при засъхване или попаднали дъждовни капки вода по тях. Излишни прегледи без нужда, а само от любопитство не бива да се правят, особено по време на медосбора , защото се пречи на нормалната работа на пчелните семейства, което се отразява неблагоприятно върху тяхното развитие и продуктивност.
Как се извършва прегледа? Пчелите не понасят нечистоплътността, миризмата на пот, на чесън и други неприятни и остри миризми. Прегледа трябва да се извършва спокойно и внимателно, но същевременно бързо и сръчно. Сътресенията, резките движения и нервността на пчеларя дразнят пчелите. Продължителните прегледи безпокоят пчелите и майката, в следствие на което те значително отслабват темпа на работа за известно време след прегледа. При извършване на прегледа се пускат 2-3 кълба дим през входа на кошера и се изчаква малко, за да се насмучат с мед, при откриването на надрамковата покривка се пускат още 1-2 кълба дим за да се отдръпнат пчелите надолу и да не пречат на хващането на рамките. Ако целия плодник е изпълнен с рамки, крайната се изважда и се поставя временно в преносимото сандъче, като след прегледа се връща обратно в гнездото.Внимава се да не би на извадената рамка да е майката. Ако е там, прехвърля се на друга пита в гнездото.Рамките се изваждат с две ръце и внимателно се изтеглят нагоре, без да се допират до съседните пити и стените на кошера.