Декември

Климатични особености
По Черноморието и долината на Струма температурите са между 4 и 5,5 °C, а в Тракийската низина – между 2 и 3,5 °C. Само за отделни места в Северна България те са около нулата. Абсолютните минимални темпаратури спадат до -25, -26 °C дори и по ниско.
Състояние на пчелните семейства
През първат половина на зимата, докато още не се е появило пило, пчелното семейство се намира в относителен покой, събрано на кълбо. В средата на кълбото температурата е 30 – 32°C, дори до 36 °C, а в останалата част е около 21 – 22 °C, като в някои случаи спада до 10,7 °C, а в кората на кълбото дори до 6 – 10 °C
Работа на пчеларя
Сериозна опасност за живота на пчелите са тяхното обезпокояване и разтройването на кълбото от сътресение, причинено от животни, хора, превозни средства, от мишки в гнездото, от ниски клони на дървета и др.