Борба срещу естественото роене

Обикновено у нас естественото роене или непосредствено предшества, или се застъпва с главната паша. Тъй като изпадналите в роево състояние семейства в продължение на 10-15 и повече дни бездействат както по отношение на отглеждане на пило, така и по пренасянето на нектар, това се отразява неблагоприятно на развитието им и на медосбора.

Естественото роене не е сигурен начин за увеличаване на броя на пчелните семейства, тъй като то протича стихийно. тоест не е по воля на пчеларя. Пчелните семейства през няколко години се роят, а през други почти няма роеве. Естественото роене е свързано и с много разходи на време и труд по наблюдаване и хващане на роя, а често пъти и със загуба на роеве.
За да не се допуска естествено роене, трябва да се взимат мерки за да не изпадат в роево състояние, като всички пчели се ангажират с работа.

Преди всичко пчелните семейства трябва да с млади и от добър произход майки с добро яйцеснасяне.
През пролетта гнездата трябва своевременно да се разширяват с качествени пити, а когато настъпи време за градеж да се поставят основи за градене и строителна рамка за борба с акара и ограничаване на търтеите.
Ако някое семейство изпадне в роево състояние по време или непосредствено преди главната паша, ако тя е силна, роенето се предотвратява, като се разрушават всички маточници и се поставят магазини и пити за градеж. В този случай пчелите се увличат в медосбора и прекратяват роевото състояние. Ако обаче пашата е слаба тя не може да увлече всички пчели и пак залагат маточници. В такъв случай пчелните семейства трябва да се поставят в положение на изкуствен рой, образуван чрез налитане на летящи пчели.
За тази цел питите с пчелите и майката се преместват в празен корпус или два магазина, а в плодника остават 2-3 пити разновъзрастно пило с покриващите ги пчели и се добавят празни пити. Всичи маточници в корпуса се разрушават, а в плодника се оставя един маточник. След това плодника се покрива с покривни дъсчици и отгоре се поставя корпусът, който се обръща с прелката назад. По този начин летящите пчели, когато излязат от корпуса се връщат в плодника където образуват изкуствен рой чрез налитане, в следствие на което роевото им състояние се прекратява и се включват в медосбора.
В корпуса майката продължава да осеменява, а пчелите да отглеждат пило. В продължение на една седмица в корпуса се осигурява вода необходима за отглеждане на пилото, тъй като там няма да има летящи пчели.
След 6-7 дни питите в плодника се преглеждат и ако има нови маточници те се разрушават. Щом като майката в плодника се оплоди и започне да сняся, старата майка се отстранява в нуклеус на 3-4 пити като запасна, а двете семейства се обединяват като се поставя майката в клетка за 1-2 дни за да бъде приета.
По този начин от двете семейства се образува едно силно семейства с млада майка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета *

*