Август

Климатични особености
Средните месечни температури в Северна България и Тракийската низина са от 22 до 24 °C, по долината на Струма и Черноморието – между 23 и 25 °C, а във високите котловинни полета – между 17 и 21 °C.
Абсолютните максимални температури се повишават до 42-43 °C. Абсолютните минимални са от 0,5 до 10 °C. Валежите в Северна България и високите котловинни полета на Югозападна България са между 30 и 50 л/кв.м, по Черноморието 17-25, в Тракийската низина – между 25 и 50, а в долината на струма 25-40 л/кв.м
Фенологичен календар
През август в повечето райони главната паша вече е преминала. Само в Южна България в районите, където се отглежда, памукът сега е в разгара на цъфтежа си. Тютюнът също продължава да цъфти и осигурява нектар на пчелите по това време.
В някои планински райони пчелите събират мед от балканската чубрица, както и манов мед от иглолисните дървесни видове. Цъфтят също кариоптерисът, елшолцията, бръшлянът, солидаго.
Най-добра късна паша за подбуждане и есенно развитие осигуряват от царевица със слънчоглед и царевица с комунига за силаж, от които пчелите пренасят нектар и прашец.
Състояние на пчелните семейства
Пилото е намаляло на 4-5 пити. Пчелите пренасят мед от крайните пити на средните, за да бъде той по-близо до пчелното кълбо през зимата. Кражбата е често явление. Пчелните семейства усилват охраната на входа, където често се наблюдава борба с пчели крадци или оси.
Работа на пчеларя
Пчеларя трябва да вземе мерки както за есенното развитие на семействата, така и за запасяването им с храна. Ако няма паша трябва своевременно да се започне подхранване както подбудително за отглеждане на млади пчели за зимуване, така и след това за запасяване с храна за зимата.